Спортски савез Прибој наставља са доделом признања за најбоље у прибојском спорту, стим што се поред конкурса за доделе најбољима у 2022.години,  расписује и конкурс за доделу признања за најбоље у 2021.годину.      

 

                                        

Спортски савез Прибој расписује К О Н К У Р С за пријаву и предлагање кандидата за избор најбољих у спорту општине Прибој, за 2021. годину.

Награде се додељују у следећим категоријама:

 1. Најбољи спортиста у 2021. години
 2. Најбољи млади спортиста у 2021. години
 3. Најбољи тренер  у 2021. години
 4. Најбољи спортски радник у 2021. години
 5. Најбољи спортиста који се такмичи ван територије општине Прибој у 2021. години
 6. Најбољи спортски колектив у 2021. години
 7. Најбољи параспортиста у 2021. години
 8. Најбољи спортски радник за школски и предшколски спорт
 9. Плакета најзаслужнијим спортистима (3) за спортске резултате у историји прибојског спорта

Предлог канидадата за доделу награда могу поднети сви спортски клубови и организације, сви спортисти, тренери, спортски радници, педагози физичке културе, основне и средње школе, најкасније до 25. децембра 2022. године.

Уз пријаве је потребно доставити образложење предлога, уколико предлози дођу без образложења такви се неће узимати у разматрање.

Предлоге кандидата можете послати или доставити на 3 начина:

 1. Послати мејлом на адресу: 
 2. Послати поруком путем званичне ФБ и Инстаграм странице Спортски савез Прибој
 3. Поштом на адресу Спортски савез Прибој, Вука Караџића 1, 31330 Прибој.

 

Напомена: ПОЈЕДИНЦИ НЕ МОГУ САМИ СЕБЕ ДА НОМИНУЈУ ЗА ДОБИЈАЊЕ НАГРАДЕ         

 У Прибоју, 13.12.2022. године                                       СПОРТСКИ САВЕЗ ПРИБОЈ                                                                                                                                                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К
                                                                                                   Филип Комарица

 

 

Спортски савез Прибој расписује К О Н К У Р С за пријаву и предлагање кандидата за избор најбољих у спорту општине Прибој, за 2022. годину.

Награде се додељују у следећим категоријама:

 1. Најбољи спортиста у 2022. години
 2. Најбољи млади спортиста у 2022. години
 3. Најбољи тренер  у 2022. години
 4. Најбољи спортски радник у 2022. години
 5. Најбољи спортиста који се такмичи ван територије општине Прибој у 2022. години
 6. Најбољи спортски колектив у 2022. години
 7. Најбољи параспортиста у 2022. години
 8. Најбољи спортски радник за школски и предшколски спорт
 9. Плакета најзаслужнијим спортистима (3) за спортске резултате у историји прибојског спорта

Предлог канидадата за доделу награда могу поднети сви спортски клубови и организације, сви спортисти, тренери, спортски радници, педагози физичке културе, основне и средње школе, најкасније до 25. децембра 2022. године.

Уз пријаве је потребно доставити образложење предлога, уколико предлози дођу без образложења такви се неће узимати у разматрање.

Предлоге кандидата можете послати или доставити на 3 начина:

 1. Послати мејлом на адресу: 
 2. Послати поруком путем званичне ФБ и Инстаграм странице Спортски савез Прибој
 3. Поштом на адресу Спортски савез Прибој, Вука Караџића 1, 31330 Прибој.

 

Напомена: ПОЈЕДИНЦИ НЕ МОГУ САМИ СЕБЕ ДА НОМИНУЈУ ЗА ДОБИЈАЊЕ НАГРАДЕ         

 У Прибоју, 13.12.2022. године                                       СПОРТСКИ САВЕЗ ПРИБОЈ                                                                                                                                                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К
                                                                                                   Филип Комарица