Назив клуба:    Шах клуб "ФАП"
Седиште и адреса: Радничка бб
Година оснивања:  -
Предсесник:    Мирко Стојевић
Секретар:  Сретен Дрчелић
Е-маил:      bracopbgmail.com
Web: -
ПИБ:    101207893
Матични број:   17532391