Назив клуба:    Кик-бокс клуб "Прибој"
Седиште и адреса: Лимска бб
Година оснивања:  2019
Предсесник:    Марко Дробњаковић
Секретар:  -
Е-маил:      -
Web: -
ПИБ:    111482307
Матични број:   28719418