Назив клуба:    Карате клуб "Обилић"
Седиште и адреса: Драгољуба Савића 47
Година оснивања:  2012
Предсесник:    Бојан Шалипур
Секретар:  Јово Жарковић
Е-маил:     
Web: -
ПИБ:    107396252
Матични број:   28772157

Назив клуба:    Стрељачки клуб "Прибој"
Седиште и адреса: Вука Караџића 2
Година оснивања:  2001
Предсесник:    Слађан Јановић
Секретар:  -
Е-маил:      -
Web: -
ПИБ:    101208785
Матични број:   17364049

Назив клуба:    Тениски клуб "Прибој 1880"
Седиште и адреса: 12 јануар 92
Година оснивања:  2012
Предсесник:    Мирко Тошић
Секретар:  -
Е-маил:     
Web: -
ПИБ:    107411617
Матични број:   28772572