Назив клуба:    Тениски клуб "Прибој 1880"
Седиште и адреса: 12 јануар 92
Година оснивања:  2012
Предсесник:    Мирко Тошић
Секретар:  -
Е-маил:     
Web: -
ПИБ:    107411617
Матични број:   28772572

Назив клуба:    СУ "ГАНИКУС"
Седиште и адреса:  Драгољуба Савића ББ
Година оснивања:  2012
Предсесник:    Александар Србљановић
Секретар:  -
Е-маил:     
Web: -
ПИБ:    10758784
Матични број:   28777558

Назив клуба:    ФУДБАЛСКИ КЛУБ "033"
Седиште и адреса: Лимска 33
Година оснивања:  2013
Предсесник:    Драган Вулевић
Секретар:  Душко Јановић
Е-маил:     
Web: -
ПИБ:    108094911
Матични број:   28792735

Назив клуба:    ЖКО "ЛИМ"
Седиште и адреса: Радмила Лавренчића 1
Година оснивања:  2016
Предсесник:    Есад Меховић
Секретар:  -
Е-маил:     
Web: -
ПИБ:    109689316
Матични број:   28824262